Κινηματογραφική Εταιρία Αθηνών
Μπενάκη 5, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου
ΤΚ. 15238 | t: + 30 210 6018 565
facebook | twitter
email: press@aiff.gr / info@aiff.gr