24ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας "Νύχτες Πρεμιέρας"
28 Σεπτεμβρίου

28 Σεπτεμβρίου

29 Σεπτεμβρίου 2014

27 Σεπτεμβρίου

27 Σεπτεμβρίου

28 Σεπτεμβρίου 2014

26 Σεπτεμβρίου - Frame Light Motion

26 Σεπτεμβρίου - Frame Light Motion

27 Σεπτεμβρίου 2014

26 Σεπτεμβρίου

26 Σεπτεμβρίου

27 Σεπτεμβρίου 2014

25 Σεπτεμβρίου

25 Σεπτεμβρίου

26 Σεπτεμβρίου 2014

24 Σεπτεμβρίου

24 Σεπτεμβρίου

26 Σεπτεμβρίου 2014

23 Σεπτεμβρίου

23 Σεπτεμβρίου

24 Σεπτεμβρίου 2014

22 Σεπτεμβρίου

22 Σεπτεμβρίου

23 Σεπτεμβρίου 2014

21 Σεπτεμβρίου

21 Σεπτεμβρίου

22 Σεπτεμβρίου 2014

20 Σεπτεμβρίου

20 Σεπτεμβρίου

21 Σεπτεμβρίου 2014

19 Σεπτεμβρίου

19 Σεπτεμβρίου

20 Σεπτεμβρίου 2014

18 Σεπτεμβρίου

18 Σεπτεμβρίου

19 Σεπτεμβρίου 2014

17 Σεπτεμβρίου - Πρεμιέρα

17 Σεπτεμβρίου - Πρεμιέρα

18 Σεπτεμβρίου 2014

10 Σεπτεμβρίου - συνέντευξη Τύπου

10 Σεπτεμβρίου - συνέντευξη Τύπου

10 Σεπτεμβρίου 2014